ରୋଷେଇ

ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କ୍ରିସପି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ: ଆଳୁ, ଲାଲ ଲଙ୍କା, ବେସନ, କର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲୋର, ଜିରା ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର, ତେଲ ଓ ଲୁଣ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡାଇ ଲମ୍ବା ପିସ୍ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଳୁକୁ ଧୋଇ ସୁଖିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ବେସନ, କଣ୍ଣ ଫ୍ଲୋର, ଧନିଆ, ଜିରା, ଲାଲ ଲଙ୍କା, ଗରମ ମସଲା, ଲୁଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମିଶାଇ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଥିରେ କଟା ହୋଇ ରହିଥିବା ଆଳୁକୁ ଭଲଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କଢାଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଏହି ଆଳୁକୁ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଲୁକା ଆଞ୍ଚରେ ଛାଣନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେପରି ଆଳୁ ପୋଡି ନଯାଏ। ଆଳୁର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ବଦଳି ଗଲେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରି ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଗରମା ଗରମ କ୍ରିସପି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close