ସାହିତ୍ୟ

ପ୍ରେମ

ପ୍ରେମ ଏକ ଅବୁଝା ଶବ୍ଦଟେ
ଯାହା କେବେ ହୁଏନାହିଁ ବୁଝି.
ପ୍ରେମ ଏକ ଅବୁଝା ପ୍ରଶ୍ନଟେ
ସମାଧାନ ପାଏନା ମୁଁ ଖୋଜି…।

ପ୍ରେମ ଏକ ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ
ଆଜିଯାଏଁ ପାରିଲନି ଛୁଇଁ
ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଆକାଶୁଁ ପାତାଳ
ଆଉପୁଣି ସସାଗରା ଭୂଇଁ…।

ପ୍ରେମ ଏକ ନିଦାରୁଣ ଖରା
ନାଆଁ ଶୁଣି ଡର ଲାଗୁଥାଏ
ପ୍ରେମ ଏକ ଆତ୍ମ ପରିତୃପ୍ତି
ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ହରାଏ…।

ପ୍ରେମ ଏକ ପାଗଳ ମୟୂର
ତା’ କଳା ମେଘକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ
ସମାଜର ଶତ କଷାଘାତ
ଚାଲିବାକୁ କରେନି ସେ ନାହିଁ…।

ପ୍ରେମ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରମାଣୁ
ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଚକ୍ଷୁରେ
ପୁଣି କେଡେ ବିରାଟ ତା’ ରୂପ
ବିମ୍ବଟାକୁ ବାନ୍ଧେ ଯେ ବକ୍ଷରେ…।

ଅନନ୍ତ ସେ ଅବିନାଶୀ
ଅଟେ ସେ ଯେ ନିତ୍ୟ ସନାତନ
ସତ ଚିତ ଆନନ୍ଦ ସେ
ମୋ ପ୍ରଭୁର ଏକମାତ୍ର ଦାନ

ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କର

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close