ଫୁରୁସତବେଶେଷ

ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଇଫ୍ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ

ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରୁ ଜଣାପଡେ ସେ କେମିତିକା ହୋଇଥିବେ । ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲି ଚଳଣିରୁ କହିହୁଏ ସେ କେତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ । ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହେ ତାଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଇଫ୍ ସମ୍ପର୍କରେ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ । ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ । କିନ୍ତୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଇଫ୍ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ବା ସରଳ ଭାବେ ଗତି କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲାଇଫ ନ ଥାଏ କହିଲେ ଚଳେ ।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close