ସାହିତ୍ୟ

ଅନ୍ତର ମୋର

ଅନ୍ତରୁ ମୋର ଅନ୍ତରଯାମୀ
ଅନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ
ମୁହିଁ ଦୀନ ହୀନ ପାପୀ ତାପୀ ଜନ
ମୋର ଦୋଷ ଧରିବ ନାହିଁ…।

ତୁମ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଅପାର
ଜାଣି କି ପାରିବି ମୁଁହି
କେତେ ଯୋଗୀ ତପି ତପ କରି କରି
ଖୋଜି ଯେ ପାଇଲେ ନାହିଁ
ଦୟା ମୟ ଆହେ ଦୟାର ସାଗର
ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ…।

ଆକାଶେ ବତାଶେ ସାରା ବିଶ୍ୱେ ତୁମ
ବହଇ ପ୍ରେମର ଧାରା
ତୁମେ ହିଁ ଭରିଛ ସକଳ ଜୀବନେ
ତୁମରି ଅମୃତ ଧାରା
କରୁଣାମୟ ହେ ତୁମ କରୁଣାରୁ
ବଞ୍ଚିତ କରିବ ନାହିଁ…।

-କଳ୍ପନା ଭୋଳ
ମହାନ୍ତିପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close